Únor 2014

3-Podivná vize

9. února 2014 v 15:41 Vládce živlů
,,Kdo jsi? Jak jsi se sem dostala?", ozval se skřípavý hlas. Sirenitě přeběhl mráz po zádech. Něco tady bylo. Nějaká zlá síla. Cítila i něčí přítomnost. Nezřetelně ale přece. Musel být zraněný nebo naprosto vyčerpaný. Chtěla odsud zmizet. Všechny smysli ji nabádaly ať vypadne.
,,NE! Neodcházej. Prosím", ozval se hlas znovu. Z tónu jeho hlasu šlo poznat, že není zvyklý prosit.
Sirenita otevřela oči. Stála v tmavé vlhké místnosti. Nejspíše měla sloužit jako vězení. Na stěně visel za řetězy připoutaný člověk. Podle šrámů bylo poznat, že ho nejspíše někdo mučil. Znovu se zachvěla.
,,Prosím,", opakoval vězeň, ,,řekni mi, kdo jsi. Připomínáš mi jednu ženu, kterou jsem miloval.", zavrtěl hlavou a začal se smát. Sirenita to nechápala. V tom smíchu nebyla ani špetka radosti.
,,Jsem kněžka osmi vládnucích větrů. Jmenuji se Sirenita. A kdo jsi ty? Co jsi udělal, že tě sem připoutaly?",odpověděla na jeho otazku. Při jejím jméně se muž zachvěl.
,,Osmi? Tebe si vybralo všech osm větrů? To není možné. Pověz mi prosím, jak se jmenovala tvá matka? Prosím, je to pro mne moc důležité."
,,Irisa. Ale proč je to pro tebe tak důležité?"
,,Teď už tomu rozumím.", zašeptal sotva slyšitelně vězeň. Najednou ale rychle zvedl hlavu. V jeho očích se kromě potlačovaných slz zableskl strach.
,,Co se děje?", zeptala se poplašeně Sirenita. Rozbrněly ji smysli. Mocná a temná síla se blížila.
,,Odejdi. Prosím. Jestli tu zůstaneš, zemřeš!'', naléhal na ni vězeň.
,,Co je to? Proč tě to tak mučí? Co jsi zač?'', dožadovala se odpovědí Sirenita.
,,Vysvětlím ti to později. Teď ale musíš odejít.''
,,Nemůžu tě tu nechat!''
,,MUSÍŠ! JDI! HNED!'',rozkřičel se bezbraně neznámý.
Najednou zavál vítr. Zvedl písek, prach a drobné kamínky. Vál proti ní, kamínky ji škrábaly a prach jí vháněl slzy do očí. I přes jejich mlhu viděla, jak to kolem ní vytvořilo štít. Muž v řetězech se bezvládně zhroutil. Vítr okamžitě utichl a jí obklopila síla, porozumění a trpělivost. Když zamrkala, seděla v malém tornádu vládnoucích větrů. Utišila větry. Byla zpátky doma.